• Nieuwlandhof 99, Amsterdam
  • 020-7370441 / 06-57952575
  • Nederlands

Summer School

(zomervakantie 2021)

In de zomermaanden juli en augustus geven wij geen reguliere huiswerkbegeleiding. Voor de jongeren die toch een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bieden wij in de zomervakantie een Summer School aan. 

De Summer School is er vanuit de gedachte de kennisontwikkeling van jongeren te blijven stimuleren, tevens met oog op het opdoen van succeservaringen en het krijgen van zelfvertrouwen. Ook tijdens de Summer School bieden we begeleiding op maat aan; de individuele behoefte van ieder kind staat centraal. 

Rooster

__________________________________________________

Het rooster voor de Summer School wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt

Kosten

__________________________________________________

De kosten voor de Summer School wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt