Cito Training

Speciaal voor kinderen in groep 8 verzorgen wij de Centrale Eindtoets training. Dit is onderdeel van de reguliere huiswerkbegeleiding en is erop gericht om leerlingen van groep 8 voor te bereiden op de Eindtoets die elk jaar in april wordt afgenomen.

De leerlingen kunnen in de training alvast oefenen met de vraagstelling van Cito en vertrouwd raken met het maken van een toets onder tijdsdruk. Naast het leren van het materiaal dat in de toetsen aan bod zal komen, leren zij hoe zij de toetsvragen van Cito kunnen aanpakken, wat ze kunnen doen als ze het antwoord op een vraag niet weten en hoe zij omgaan met de druk die gepaard gaat met een dergelijke toets. Zo leren zij de toets met zelfvertrouwen en handzame werkstrategieën tegemoet te treden.

Rooster
Centrale Eindtoets training

________________________________________________________________________

Zaterdag

Doelgroep:

Groep 8

Tijdstip

15:00 – 17:00 uur

Kosten

________________________________________________________________

Wij rekenen 140 euro per maand voor 2 dagen per week wat neerkomt op 3 uur per week huiswerkbegeleiding.  De kosten bent u verplicht maandelijks vooruit te betalen. Bij de inschrijving van uw kind betaalt u ook eenmalige inschrijfkosten van 25 euro. Daarnaast dient u ook lesmateriaal voor uw kind aan te schaffen. Tijdens het intakegesprek krijgt u een overzicht van de kosten voor het lesmateriaal. 

Mocht u niet beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten voor de maandelijkse huiswerkbegeleiding te voldoen, kunt u wellicht via Leergeld Amsterdam een aanvraag indienen of een scholierenvergoeding aanvragen voor financiële ondersteuning voor de kosten voor huiswerkbegeleiding.

Kijk voor meer informatie op:

Leergeld Amsterdam of Scholierenvergoeding