Jaarverslagen

Stichting SPE (RSIN 8519 63 146) heeft een ANBI status en is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen. Stichting SPE heeft geen winstoogmerk. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag. 

2022

Jaarverslag