• Nieuwlandhof 99, Amsterdam
  • 020-7370441 / 06-57952575
  • Nederlands

Adviescommissie

Om de kwaliteit van onze activiteiten te kunnen waarborgen, vindt Stichting SPE het belangrijk dat er op regelmatige basis door externe pedagogische professionals wordt gekeken naar de beleidsvoering van onze organisatie. Het bestuur van SPE laat zich hiertoe adviseren door een pedagogische commissie.

De pedagogische commissie bestaat uit vier personen met een achtergrond in verschillende relevante disciplines, zijnde:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Sector overschrijdend: Pedagogiek & Agogiek

De adviescommissie levert middels haar adviezen een bijdrage aan de kwaliteit van de activiteiten van SPE. Met de adviezen wordt door het bestuur, de directie en overige medewerkers invulling gegeven aan het pedagogisch klimaat van SPE.