• Nieuwlandhof 99, Amsterdam
 • 020-7370441 / 06-57952575
 • Nederlands
 • Engels

Doelstelling

Wij hebben als algemene doelstelling het leveren van een bijdrage aan oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken in Amsterdam (Zuidoost).

Wij willen dit bereiken door:

 • Het geven van adviezen aan individuen en instellingen op het gebied van onderwijs en pedagogiek;
 • Het (laten) verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Het onderhouden van contacten met gemeentelijke en particuliere instellingen;
 • Het (laten) verzorgen van huiswerkbegeleiding aan kinderen.
 • Advies
 • Bijeenkomsten
 • Sociaal netwerk
 • Huiswerkbegeleiding

Missie

Onze missie is om de kennisontwikkeling van jongeren te faciliteren en te bevorderen, zodat zij hun (leer)potentieel maximaal kunnen benutten en realiseren.

Visie

Stichting SPE wil in eind 2022 een serieuze partner zijn op het gebied van huiswerkbegeleiding in Amsterdam Zuidoost. Wij bieden jongeren activiteiten aan gericht op kennisontwikkeling. Die kennis kunnen zij toepassen tijdens hun studie en verdere carrière en daarbij een extra positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Onze kernwaarden

 • Deskundig
 • Betrouwbaar
 • Betrokken

Meld uw kind aan voor huiswerkbegeleiding

Toegankelijke huiswerkbegeleiding
Kennisontwikkeling
Leerpotentieel