Previous
Next

Over ons

Stichting S.P.E. is een innovatieve jongerenwelzijnsorganisatie die jongeren vanaf 4 tot en met 26 jaar begeleidt op het gebied van onderwijs, werk, jeugdzorg, rechts- en schuldhulp. Onze belangrijkste taak is ervoor zorgen dat alle jongeren in Amsterdam en omgeving de mogelijkheden krijgen om hun maatschappelijke positie te versterken.

Wij staan klaar voor iedereen die onze ondersteuning kan gebruiken. Dit doen wij door dichtbij de mensen te staan. Wij zoeken de mensen op, adviseren, begeleiden en leren belangrijke vaardigheden aan. Ons team bestaat uit gepassioneerde professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires; een reële afspiegeling van de samenleving en onze doelgroepen.

Wat zegt men over ons

Meld uw kind aan voor huiswerkbegeleiding

Toegankelijke huiswerkbegeleiding

Kennisontwikkeling

Leerpotentieel

Huiswerkbegeleiding

Onze missie is om de kennisontwikkeling van jongeren te faciliteren en te bevorderen, zodat zij hun (leer)potentieel maximaal kunnen benutten en realiseren. Daarom verzorgen wij huiswerkbegeleiding aan jongeren van maandag tot en met zaterdag.

Huiswerkbegeleiding

Onze missie is om de kennisontwikkeling van jongeren te faciliteren en te bevorderen, zodat zij hun (leer)potentieel maximaal kunnen benutten en realiseren. Daarom verzorgen wij huiswerkbegeleiding aan jongeren van maandag tot en met zaterdag.

Onze partners

Stichting SPE

In het nieuws

[Rode Hoed] SKIN DEEP #17 – KANSEN

Het middelbare schooladvies is sterk bepalend voor de sociaal-economische toekomst van onze kinderen. Maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen of een passend advies. Onderzoeksrapporten concluderen dat opleidingsniveau van ouders...

Lees meer »